Kontakt

Bestyrelsens medlemmer

Lars Bjerggaard (Konstitueret formand)
Psykiatrien i Region Midt
Retspsykiatrisk Afdeling R
Skovagervej 2
8240 Risskov
Tlf: 78472692
lars.bjerggaard@rm.dk

Louise Oxenbøll (kasserer)
Politiskolen
Brøndbyøster Boulevard 30
2605 Brøndbyøster
tlf: 28451528
Ulla Damgaard-Sørensen (Webmaster)
Sydgården
Afdelingsleder – Misbrugsservice v/Institution Omme Å
Tlf. 21172374

uds@sydgaarden.dk

Kristoffer Jul Paaske
Herstedvester Fængsel,
Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund
Tlf: 72556500
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:

Maria Skibdal
Dialog mod Vold, Aarhus
Skibdal84@hotmail.com

 

Marie Markussen
Hjulsøgårdfonden, Nr. Snede Fængsel,
Velling Koller Vej 4, 8654 Bryrup
Tlf:
Marie@hjulsoegaard.com

Stinne Fleischer