Kontakt

Hvis du ønsker kontakt til selskabet, er du velkommen til at rette henvendelse gennem denne mail:

DRS@dp-decentral.dk

Bestyrelsens medlemmer

Lars Bjerggaard (formand)
Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien, Skejby
Tyge Søndergaards Vej 26, 8200 Aarhus N

Marie Markussen (kasserer)
Hjulsøgårdfonden, Nr. Snede Fængsel,
Velling Koller Vej 4, 8654 Bryrup

Kristoffer Jul Paaske (webmaster)
Herstedvester Fængsel,
Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund

Maria Skibdal
Regionspsykiatrien Randers
Dronningborg Blvd. 15, 8930 Randers

Olivia Koppel
Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde

Terese Hartmann-Petersen
PhD-studerende, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 
Sara Welling Shipman Jensen
De særlige Pladser

Suppleanter:

Louise Oxenbøll
Københavns Politi
Borups Allé 266, 2400 København NV
 
Nina Høegmark 
Justitsministeriet Retspsykiatrisk Klinik