Kontakt

Hvis du ønsker kontakt til selskabet, er du velkommen til at rette henvendelse gennem denne mail:

DRS@dp-decentral.dk

Bestyrelsens medlemmer

Lars Bjerggaard (formand)
Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien, Skejby
Tyge Søndergaards Vej 26, 8200 Aarhus N.

Marie Markussen (kasserer)
Hjulsøgårdfonden, Nr. Snede Fængsel,
Velling Koller Vej 4, 8654 Bryrup

Kristoffer Jul Paaske
Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde

Maria Skibdal
Stud. specialpsykolog, Regionspsykiatrien Randers
Dronningborg Blvd. 15, 8930 Randers

Kristine Hodel
Børnehus Hovedstaden
Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 København

Olivia Koppel
Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde

Louise Oxenbøll
Rigspolitiet, Politiskolen
Brøndbyøster Boulevard 30, 2605 Brøndby

Suppleanter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen suppleanter i bestyrelsen.