Indmeldelse

Hvordan bliver jeg medlem af DRS?

Indmeldelse sker ved henvendelse til kasserer Marie Markussen på:

DRS@dp-decentral.dk

Der skal oplyses navn, adresse, mailadresse, arbejdssted og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening.

Kontingent
Kandidater: 400 kr. årligt.
Studerende og pensionister: 200 kr. årligt.

Medlemsbetingelser

Ethvert medlem af Dansk Psykolog Forening kan blive medlem.

Der optages kandidater og studerende, som er interesserede i at virke for selskabets fremme. De aktuelle medlemmer er psykologer, der klinisk, forskningsmæssigt, eller på anden vis beskæftiger sig med det retspsykologiske område, eller som har viden, erfaring eller interesse for området.