Indmeldelse

Hvordan bliver jeg medlem af DRS?

Indmeldelse sker via Mit DP. Du logger ind ved hjælp af din e-mailadresse og personlige kodeord. Derefter vælger du Min profil i dropdown-menuen til venstre. Du scroller derefter ned til Indmeldelse i selskaber og netværk med eget kontingent. Under overskriften Faglige selskaber sætter du flueben ved Dansk Retspsykologisk Selskab, og du er nu medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab.

Kontingent
Kandidater: 400 kr. årligt.
Studerende og pensionister: 200 kr. årligt.

Medlemsbetingelser

Ethvert medlem af Dansk Psykolog Forening kan blive medlem.

Der optages kandidater og studerende, som er interesserede i at virke for selskabets fremme. De aktuelle medlemmer er psykologer, der klinisk, forskningsmæssigt, eller på anden vis beskæftiger sig med det retspsykologiske område, eller som har viden, erfaring eller interesse for området.