Aktivitetshistorik

2023

Temadag om malingering, Gansers syndrom, patologisk sygdomsefterligning og Münchhausen by proxy

Dansk Retspsykologisk Selskab afholdte en temadag med fokus på malingering, Gansers syndrom, patologisk sygdomsefterligning og Münchhausen by proxy.

Arrangementet foregik i Dansk psykolog Forenings lokaler i Aarhus den 4. december 2023. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

2-dages grundkursus i voldsrisikovurdering af voksne

Dansk Retspsykologisk Selskab afholdte et todages kursus om om voldsrisikovurdering af voksne.

Arrangementet foregik i Dansk psykolog Forenings lokaler i Aarhus den 11. og 12. september 2023. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

Generalforsamling og oplæg om partnerdrab

Dansk Retspsykologisk Selskab har afholdt årets generalforsamling samt et oplæg om partnerdrab.

Arrangementet foregik i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København den 21. juni 2023. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

Internat om “Motivational Interviewing in the Forensic and Legal System”

Dansk Retspsykologisk Selskab afholdte internat om anvendelsen af den motiverende samtale i en retslig kontekst.

Arrangementet foregik hos Scandic Copenhagen den 21. juni 2023. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

2022

Temadag om opsporing og diagnostik af personlighedsforstyrrelser i ungdomsperioden

Dansk Retspsykologisk Selskab har afholdt temadag om opsporing og diagnostisk af personlighedsforstyrrelser i ungdomsperioden

Arrangementet foregik i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København den 2. december 2022. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

Temadag om gerningskvinder   En belysning af kvinders voldsadfærd

Dansk Retspsykologisk Selskab har afholdt temadag om gerningskvinder   en belysning af kvinders voldsadfærd

Arrangementet foregik i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København den 22. september 2022. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

Generalforsamling samt Temadag med Red Barnet den 13. juni 2022 i København

Dansk Retspsykologisk Selskab har afholdt årets generalforsamling samt den længe ventede temadag med Red Barnet ”Digitale krænkelser af børn og unge – hvem, hvad, hvordan?”

Arrangementet foregik i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København den 13. juni 2022. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

Se slides fra Red Barnets oplæg her.

2-dages internat ved Anthony Bateman 4.-5. maj i Aarhus

Der blev i maj 2022 i Aarhus afholdt to-dagsinternat om ”Mentalisation-based treatment for antisocial personality disorder” ved Anthony Bateman. Se invitationen her.

2020

Generalforsamling 20. oktober 2020

Dansk Retspsykologisk Selskab har afholdt  årets generalforsamling i Dansk Psykolog Forening, København tirsdag d. 20. oktober 2020. Se invitationen her DRS-generalforsamling invitation 2020. På dagen holdt bestyrelsesformand Lars Bjerggaard oplæg om ”Usynlige retslige observander”.

2-dages kursus i Aarhus d. 27.-28. februar 2020

Risikovurderinger i retslige og relaterede sammenhænge – læs invitationen her

 

2019

27. november – Temadag med fokus på psykotiske patienter.

Vi flytter temadagen, som oprindeligt var planlagt til at skulle afholdes i Dansk Psykolog Forenings lokaler, Kbh til Roskilde. Vi beklager ændringen, men håber at der fortsat vil være stor opbakning til en spændende dag. Se kort her

Ny adresse:

Sankt Hans Hospitalet, Kurhussalen
Boserupvej 2
4000 Roskilde

Dansk Retspsykologisk Selskab har glæden af at invitere en temadag i København, hvor oplægsholderne Anne Frederiksen og Claus Werchmeister vil  dele ud af deres erfaringer fra behandlings-og udredningsarbejdet med psykotiske tilstande. Se invitationen her med information om dagen, tilmelding mm.

Du finder oplægget fra Claus Werchmeister her Claus Werchmeister 2019 – psykoseudredning.

20. maj

Generalforsamling mandag d. 20. maj 2019 i København.

Referat af generalforsamling GF 2019 DRS generalforsamling 200519

Dansk Retspsykologisk Selskab (DRS) inviterer til generalforsamling med oplæg ved Lars Bjerggaard, formand for bestyrelsen. Læs mere om dagen og oplægget her:  DRS-generalforsamling invitation 2019

Slides fra Lars Bjerggaards oplæg: Retspsykologiens status i Danmark – Lars Bjerggaard 200519

2-dages konference: misbrugsbehandling 7. – 8. marts

Dansk Retspsykologisk Selskab inviterer til 2-dages konference om misbrugsbehandling i retspsykologisk regi. De to dage afvikles i Aarhus på Hotel Marselis d. 7. og 8. marts 2019. Læs mere om indhold, praktisk information og tilmelding her Misbrugsbehandling marts 2019

2018

Temadag 29. november 2018

Karen Pallesgaard Munk taler om pædofili og pædofilifrygt – se Invitation pædofili oktober 2018

Generalforsamling Torsdag 31. maj 2018

I Dansk Psykolog Forening, Århus 10.00-16.00

Tema:

På dagen afholdte afsnitsledende overlæge Linda Hardisty Bramsen, Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit U, Risskov/Herning, BUC, Aarhus Universitetshospital, Risskov, og cand. psych. Helge Kolodziej oplæg. Omdrejningspunktet for oplæg var hhv. mentalundersøgelse af unge og forældreegnethedsundersøgelser. Generalforsamling 2018.

Slides fra GF 2018

Linda Hardisty Bramsen –  Risikovurdering af unge. Slides fremsendes ved henvendelse til bestyrelsens webmaster.

Helge Kolodziej – Helge Kolodziej Forældrekompetenceundersøgelser 310518 Helge Kolodziej Lovgivningens historie på forældrekompetenceområdet 315018

Referat GF 2018 Generalforsamling 2018

2017

20. november Oplæg v/ Pamela Attwell, UK

Making Life Meaningful: Facilitating Progression and Desistence in Prison Offender Personality Disorder (OPD) Pathway Services. Invitation 201117

Generalforsamling Tirsdag d. 30. maj 2017

Tema: Seksuelle overgreb. Oplæg ved Chefkonsult Steen Mollerup, Herstedvester Fængsel og forfatter Kristian Ditlev Jensen.

Psykopatologi 17. marts 2017

Temadag om psykopati ved Helge Andreas Hoff (ph.d.), specialpsykolog, Norge. Dansk Retspsykologisk Selskab byder velkommen til seminar om psykopati. Temadagen blev afholdt på Psykiatrisygehuset i Slagelse.

2016

Generalforsamling 30. maj

Medlemsmøde med oplæg fra Peter Gøtzsche, forsker og leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet.

Radikalisering 7.marts
Temadag om radikaliseringsprocesser ved Prof. Preben Bertelsen (Link); Ph.D. associate prof. Lasse Lindekilde (Link); Politikommisær Allan Aarslev (link)

Malingering 6.-7. oktober

2-dages workshop om malingering ved Dr. Thomas Merten

2015

29.-30. januar
Ekspertkursus om Retspsykologiske interviewteknikker ved Dr. Caroline Logan (link)

4. maj
Generalforsamling
Medlemsmøde om psykologfagligt arbejde med organiseret kriminalitet

25. november
Workshop om politiafhøring ved Kristina Kepinska Jakobsen, Norge (link)

2014

 3. juni
Generalforsamling
Medlemsmøde om Subtyper af psykisk syge kriminelle ved prof. Hodgins (link)

2013

30. januar
Medlemsmøde om Erfaringer med Gruppebehandling i Retslige Regi (link)

2. maj
Generalforsamling
Medlemsmøde om Psykologiske undersøgelser ifm. mentalobservationer (link)

27. november
Medlemsmøde om Stalking (link)

2012

15. Maj
Generalforsamling
Medlemsmøde om Psykopatologi og tilregnelighed

2011

28. januar
Workshop om Relation før metode – Kunsten at forblive nærværende i terapeutiske relationer ved. Sverker Belin

2010

25. marts
Generalforsamling
Medlemsmøde om terrorfrygt – og hvordan den påvirker os som individer og som samfund

24. november
Medlemsmøde om Kriminalitet og etnicitet

2009

19. februar
Generalforsamling
Medlemsmøde om kriterier for en god psykologiske undersøgelse – i et retspsykiatrisk perspektiv

19.-20. november
2-dages seminar om vurdering af voldsrisiko i klinikken – psykopati som risikofaktor

2008

26. marts
Pæsentationer fra igangværende arbejdsgrupper
Medlemsmøde om retsfølelse

2007

Januar
Medlemsmøde om erfaringer fra tiden som kriminalforsorgsdirektør i det canadiske fængselsvæsen ved cand.jur. Ole Ingstrup

Juni
Medlemsmøde om vurdering af recidivrisiko

2006

Februar
Medlemsmøde om vidnepsykologi og afhøringer i praksis

April
2-dages seminar omkring IQ-testning

Oktober
Medlemsmøde om psykologisk testning til retslige undersøgelserlink