Aktiviteter

2019

20. maj

Generalforsamling mandag d. 20. maj 2019 i København.

Dansk Retspsykologisk Selskab (DRS) inviterer til generalforsamling med oplæg ved Lars Bjerggaard, formand for bestyrelsen. Læs mere om dagen og oplægget her:  DRS-generalforsamling invitation 2019

7. – 8. marts
2-dages konference: misbrugsbehandling

Dansk Retspsykologisk Selskab inviterer til 2-dages konference om misbrugsbehandling i retspsykologisk regi. De to dage afvikles i Aarhus på Hotel Marselis d. 7. og 8. marts 2019. Læs mere om indhold, praktisk information og tilmelding her Misbrugsbehandling marts 2019

Temadag 29. november 2018

Karen Pallesgaard Munk taler om pædofili og pædofilifrygt – se Invitation pædofili oktober 2018

Generalforsamling Torsdag 31. maj 2018

I Dansk Psykolog Forening, Århus 10.00-16.00

Tema:

På dagen vil afsnitsledende overlæge Linda Hardisty Bramsen, Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit U, Risskov/Herning, BUC, Aarhus Universitetshospital, Risskov, og cand. psych. Helge Kolodziej holde oplæg. Omdrejningspunktet for oplæg er hhv. mentalundersøgelse af unge og forældreegnetheds-undersøgelser. Generalforsamling 2018

Slides fra GF 2018

Linda Hardisty Bramsen – Linda Hardisty Bramsen Risikovurdering af unge 310518. Deltagere på dagen kan ved henvendelse til DRS få tilsendt Lindas præsentation.

Helge Kolodziej – Helge Kolodziej Forældrekompetenceundersøgelser 310518 Helge Kolodziej Lovgivningens historie på forældrekompetenceområdet 315018

Referat GF 2018 Generalforsamling 2018