Aktiviteter

2024

Internat om “Psychodynamic Approaches to the Theory and Treatment of Sexual Offenders”

Dansk Retspsykologisk Selskab afholder todages internat med fokus på behandling af sædelighedskriminelle, og hvorledes relationsdynamikker kan underminere såvel som facillitere det terapeutiske virke, samt hvorledes forståelsen af psykopatologiens rolle i kontaktrummet kan anvendes til at behandle klienten.

Arrangementet foregår på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 21. og 22. marts 2024. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.

Generalforsamling og oplæg om voldtægt og samtykkeloven samt bystander-adfærd hos unge

Dansk Retspsykologisk Selskab afholder årets generalforsamling samt et oplæg om voldtægt og samtykkeloven samt bystander-adfærd hos unge.

Arrangementet foregår i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København den 21. maj 2024. Læs mere om dagen og dens indhold i invitationen her.